Być jak ptak…

Osoby, które chciałby uprawiać paralotniarstwo powinny uzyskać Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego, które może zostać wydane przez certyfikowane ośrodki szkolenia paralotniarzy. Szkolenie, które w efekcie prowadzi do uzyskania stosownych kwalifikacji składa się z czterech etapów:

Etap I: szkolenie podstawowe
Etap II: loty wysokie
Etap III: szkolenie żeglarskie i termiczne
Etap IV: egzamin certyfikacyjny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, pomyślne zdanie egzaminu oznacza zdobycie uprawnień.