Aktywność fizyczna i uprawianie sportu jest nie tylko indywidualną kwestią, również miasta i władze samorządowe zachęcają swoich mieszkańców do ruchu i aktywności. Ten dział poświęcony jest programom miejskim ukierunkowanym na zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców danego obszaru.