Pierwsze kroki w chmurach

Aby uprawiać skoki spadochronowe samodzielnie należy przejść odpowiedni kurs, który zakończony jest egzaminem i wydaniem Świadectwo Kwalifikacji, które uprawnia do samodzielnego wykonywania skoków.

Bez tego dokumentu osoba, która ukończyła kurs ma status skoczka – ucznia i może skakać jedynie pod nadzorem instruktora.

Osoby nie posiadające uprawnień mogą skakać ze spadochronem, ale muszą wówczas zostać przypięci uprzężą do skoczka z uprawnieniami.